“WWW.YAPSATAL.COM” SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’’

MADDE 1. TARAFLAR

İşbu sözleşme “Balcalı Mahallesi Çukurova Üniversitesi Balcalı Bulvarı Teknokent Sitesi B Blok Apt. No: 17/109 (B Blok 1. Kat 109/b) Sarıçam/Adana” adresinde bulunan Masel Medya Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ.” (Bundan böyle kısaca "MASEL" olarak anılacaktır.) İle www.yapsatal.com sitesine "Üye" olan kişi (Bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır.) arasında, Üye’nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2. TANIMLAR

Kullanıcı/Kullanıcılar: "Site" ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.

Site: www.yapsatal.com” alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen MASEL’İn işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen "Hizmetler" ini sunduğu web sitesi.

Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda Üyelik Sözleşmesini ve Kullanım Şartlarını okudum ve kabul ediyorum" seçeneğini işaretlemiş ve "Üye Ol" butonuna basarak üye olma sürecini tamamlayarak ÜYE OLAN ve Sitede yer alan içerik uygulama ve Hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Üye Profil Sayfası: Üye’nin "Site" de yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler" den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfa.

Üçüncü Şahıs: MASEL dışındaki her türlü gerçek ve tüzel kişiler.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

MASEL Site’de, Üye konumunda bulunan müteahhit ve inşaat şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gayrimenkul satma ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu gayrimenkullere ilişkin ilgili ilanlar için Üye’lere çeşitli şart ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların Üye’lerin ve "Kullanıcı" ların görüntüleyebilmeleri için erişimlerine sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. İşbu sözleşmenin konusu, "Site" de " MASEL  tarafından sağlanan uygulamaların Üye ve "Kullanıcı" tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, "Site" de yer alan tüm "Hizmet", uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup "Site" de MASEL tarafından yapılan "Hizmetler" e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin Üye tarafından kabulü ile, Üye "Site" de yer alan ve yer alacak olan MASEL tarafından yapılan "Hizmetler" e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye‘lik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen "Kullanıcı" nın "Site" de bulunan Üyelik formunu, Üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve Üyelik başvurusunun MASEL tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye’ye bildirilmesi ile Üye‘lik statüsü başlamakta ve Üye işbu sözleşme ve "Site" nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. "Üye" lik hak ve yükümlülükleri sadece Üye’lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup Üye kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredemez. MASEL, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan "Üye" lik başvurularını reddedebilir veya Üye’lik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. MASEL; işbu sözleşme ve "Site" de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, "Üye" lik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üye’lik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye’nin gerçekleştirdiği işlemlerin MASEL için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın "Üye" nin Üyeliğine son verebilir.

4.2. MASEL,, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye kaydı oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz

4.3. "Üye"; "Site" de yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin gayrimenkulün yapısı, değeri, arsa ve tapu bilgileri veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, "Site" de yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. "Üye" ayrıca "Site" üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak "MASEL" ın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.4. "Üye", " MASEL" ın, "Site" de "Üye" ler ve "Kullanıcı" lar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı " MASEL" ın, " MASEL" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.5. "Üye", "Site" üzerinden " MASEL" ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında " MASEL" ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. MASEL, Site’ de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun MASEL’ın sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Üyeler’in kendi sorumluluğundadır. MASEL, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3. kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3. kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir Üye’ye dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu MASEL kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

4.6.Üye’nin "Üye Profili Sayfası" na erişmek ve "Site" üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’ler, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde  MASEL’ın söz konusu kullanımdan doğan maddi ve manevi tazmin hakkı saklıdır. Üye’lerin www.yapsatal.com alan adlı Üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. MASEL işbu aykırı kullandırmaları tespit ettiği Üye’lerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın Üyeliklerini iptal etme hakkına sahiptir. Üye’ler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye’lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden MASEL’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

4.7. MASELÜye tarafından "Site" ye beyan edilen Üye bilgilerini, Ek-2: Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve "Site" nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa, kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler ve MASEL’ın veya işbirliği içinde olduğu kişilerle MASEL ile aynı grupta yer alan şirketler tarafından ortaya koyulan reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir; ancak Üyeler bizzat aksini talep etmediği sürece MASEL, Site dışında üçüncü şahıslarla hiçbir suretle paylaşmaz. Üye, bilgilerinin MASEL  tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Üye tarafından paylaşılan işbu bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. MASEL  tarafından MASEL’ın veya işbirliği içinde olduğu kişilerle MASEL ile aynı grupta yer alan şirketler tarafından ortaya koyulan reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla iletilen veya iletilecek olan ticari elektronik iletileri Üye almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise adresine e-posta gönderip talepte bulunabilir. MASEL işbu e-posta aracılığıyla gönderim listesinden Üye’nin çıkışını sağlayacaktır. Üye’nin Üyeliği sona erdirmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Üye’ye ait verileri, Üye’nin talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder. Bu e-posta adresinden ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Üye aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla MASEL ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

ÜNVANI: Masel Medya Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ.

İRTİBAT ADRESİ: Balcalı Mahallesi Çukurova Üniversitesi Balcalı Bulvarı Teknokent Sitesi B Blok Apt. No: 17/109 (B Blok 1. Kat 109/b) Sarıçam/Adana

TELEFON: 

E-POSTA: info@yapsatal.com

Şu kadar ki, MASEL, yürürlükteki Mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Üyeler’ in kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

4.8. Üye; kendisi tarafından "Site" ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. "Site" ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (Gerekli Anti-Virüs Yazılımlarını Kullanmak da Dahil Olmak Üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. MASEL, Üye’lerin "Site" ye yüklediği içerikleri ve Üye’ler arasındaki "Site" üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişimi güvenlik açısından her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi işbu sözleşmede belirtilen amaç doğrultusunda saklayabilir. Üye’nin işbu sözleşmeyi kabulüyle MASEL ’ın verileri saklamasına onay verdiği kabul edilir. Üye MASEL’e başvurarak verilerin saklanmasını istemediğini belirtmesi halinde MASEL sistemin işleyişi için gerekli olmayan verileri silmeyi taahhüt eder. Üye, "Site" üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; "Site" üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Site ’de sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca MASEL altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.

4.11. Üye’ler, Üyelikten ayrılmaları durumunda MASEL ’den herhangi bir hak talep edemezler. Üye, her halükârda şikâyet ve dava hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. MASEL, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. MASEL, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4.13. Üye, Site Üye ve Kullanıcıları tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenirliğini ve doğruluğunu araştırma sorumluluğunun ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan sorumluluğun MASEL’E ait olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

4.14. Üye Site’ de sağlanan bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan MASEL’İn sorumlu olmadığını, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat kapsamında MASEL’E izafe olunabilecek her türlü sorumluluktan MASEL’İ ibra eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15. ÜyeMASEL ‘den kendisine ait hangi verilerin hangi amaçla kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve MASEL kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında ve yasal süreleri geçmeyecek şekilde gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurul’unca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra Kullanıcı’dan talep edecektir.

4.16.MASEL tarafından Üye’ ye ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir;

Ad ve İletişim Bilgileri: Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet bilgileri alınır. Sitenin faaliyetleri doğrultusunda bölge bazlı emlak endeks çalışmalarının yapılması ve kullanıcılara yönelik istatiksel bilgilerin görünümü için kullanılmaktadır.

MADDE 5. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "MASEL" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "MASEL" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "MASEL" den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "MASEL" ın gerekli dikkat ve özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 6. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ADANA Mahkemeleri ve ADANA İcra Müdürlükleri yetkili ve görevlidir.

MADDE 7. YAPSATAL.COM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MASEL’ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, MASEL’i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8. BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

MADDE 9. SÖZLEŞMENİN EKLERİ

MASEL ve ÜYE işbu Sözleşme’nin Ekleri’nin (Ek-1: Kullanım KoşullarıEk-2: Gizlilik PolitikasıEk-3: Üyelik Formu) Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Sözleşmenin Ekleri ile hüküm altına alınan hususlar dışında Üyelik Sözleşme’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli olacağını ve bu Sözleşmenin Ekler’ inde hüküm bulunmayan haller içinde hüküm ifade edeceğini kabul ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşmenin ekleri ile Üyelik Sözleşmesinin hükümleri arasında çelişki olması halinde Taraflar işbu Üyelik Sözleşmesinin hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 10. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme ve Sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Ek-1Kullanım KoşullarıEk-2Gizlilik PolitikasıEk-3Üyelik Formu) oluşan Sözleşme "Üye" nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


Konut Talep Formu

3 Adımda Formu doldurun komisyon ödemeden ev sahibi olun


Formu doldurun müteahhit firmalardan teklif alın